Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tiến

Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 29/11/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1962, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình, sinh 1943, hi sinh 07/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn tiến

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn tiến, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 16/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...