Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 07/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Hòa Thắng - Bắc Bình - Thuận Hải

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Hòa Thắng - Bắc Bình - Thuận Hải, sinh 1959, hi sinh 9/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...