Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

Nguyên quán Hòa Thắng - Bắc Bình - Thuận Hải

Sinh 1959

Hi sinh 9/11/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 07/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...