Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

Sinh 1956

Hi sinh 25/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Thanh Tiến - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 19/03/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Nga Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1923, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Hoàng Tân - Hoàng Tiến - Thanh Hóa hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá hi sinh 27 - 3 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...