Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam

Hi sinh 12/12/1978

Cấp bậc U4

Đơn vị ĐHQS - CS2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 18/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình, sinh 1952, hi sinh 11/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...