Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

Hi sinh 1968

Cấp bậc Bộ đội

Đơn vị Chủ lực

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 3/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 19/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình hi sinh 22 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...