Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Ng Thông

Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

Sinh 1941

Hi sinh 13/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NG THÔNG

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG THÔNG, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1933, hi sinh 13/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trương Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Cát - Xã Mỹ Cát - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...