Trang 1005, kết quả từ 10041 tới 10050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Du, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ung Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Rẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Rẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Kỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100010011002100310041005100610071008...74341