Trang 1006, kết quả từ 10051 tới 10060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Gò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Gò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Châu Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Châu Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Châu Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Châu Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Tịch Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tịch Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100110021003100410051006100710081009...74341