Trang 1003, kết quả từ 10021 tới 10030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Muối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Muối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Răng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Răng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Thạch Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Thạch Sết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...9989991000100110021003100410051006...74341