Trang 10257, kết quả từ 102561 tới 102570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Tú - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thái văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Ngô Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 23/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Thái Hoàng Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hoàng Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Tú - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thạch Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Vuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Tú - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Thạch Van

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Van, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...102521025310254102551025610257102581025910260...74341