Trang 10258, kết quả từ 102571 tới 102580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thạch Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 8/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Dương Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 30/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dương Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 5/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...102531025410255102561025710258102591026010261...74341