Trang 10260, kết quả từ 102591 tới 102600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Đình Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 30/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 26/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Vương Thị Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Thị Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Công Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...102551025610257102581025910260102611026210263...74341