Trang 1069, kết quả từ 10681 tới 10690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Danh Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Cang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Diệp Cấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Cấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Thế Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Tụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 8/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 9/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Khương Trung Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Trung Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 12/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...106410651066106710681069107010711072...74341