Trang 1072, kết quả từ 10711 tới 10720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Thậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...106710681069107010711072107310741075...74341