Trang 1070, kết quả từ 10691 tới 10700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Thế Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 21/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 28/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 21/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khương Trung Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Trung Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1890, hi sinh 12/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...106510661067106810691070107110721073...74341