Trang 11063, kết quả từ 110621 tới 110630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tự Xiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Xiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Đ. Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đ. Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn V. Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ ... Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Sành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110581105911060110611106211063110641106511066...74341