Trang 11070, kết quả từ 110691 tới 110700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Cá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Kiều Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Đinh Phú Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110651106611067110681106911070110711107211073...74341