Trang 1182, kết quả từ 11811 tới 11820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/7/, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Minh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Các, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...117711781179118011811182118311841185...74341