Trang 199, kết quả từ 1981 tới 1990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cầm Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hà văn Dáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà văn Dáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Hày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Hày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Mùi Văn Mượn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mùi Văn Mượn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hà Văn én

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn én, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

1...194195196197198199200201202...74341