Trang 198, kết quả từ 1971 tới 1980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Cầm Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Hà Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hà Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Phùng cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Hoàng văn Lèng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng văn Lèng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...193194195196197198199200201...74341