Trang 197, kết quả từ 1961 tới 1970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Dầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Dầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vì Văn Lết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Lết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thiên Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thiên Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Cầm văn Dọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm văn Dọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Cầm Văn ín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn ín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Hà Văn Phướn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phướn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Cầm Thị Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Thị Lả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phù yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

1...192193194195196197198199200...74341