Trang 241, kết quả từ 2401 tới 2410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 29/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 7. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Uông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Uông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

1...236237238239240241242243244...74341