Trang 237, kết quả từ 2361 tới 2370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Chuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Chuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 14/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/5/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lường văn Đội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường văn Đội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lường Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lường văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường văn Tới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Liềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Liềm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hà Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 9/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

1...232233234235236237238239240...74341