Trang 236, kết quả từ 2351 tới 2360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/3/1657, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/11/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ bà Văn Hếnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bà Văn Hếnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Trịnh Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Trần Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hoàng Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/2/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Trịnh Đức Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đức Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

1...231232233234235236237238239...74341