Trang 267, kết quả từ 2661 tới 2670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Tăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Tăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Can, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Bế Thế Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Thế Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lồ Văn Hốm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lồ Văn Hốm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 8/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn En

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn En, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 6. Liệt sĩ Hà Văn Lúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lò Văn My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn En

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn En, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Mỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Mỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 3/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 10. Liệt sĩ Quàng Văn Dón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Dón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

1...262263264265266267268269270...74341