Trang 268, kết quả từ 2671 tới 2680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lò Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Cai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ Điêu Chính Thạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Thạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 5. Liệt sĩ Huỳnh Khắc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khắc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lò Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 8. Liệt sĩ Huỳnh Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Vi Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vi Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 10. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...263264265266267268269270271...74341