Trang 269, kết quả từ 2681 tới 2690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lò Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kem

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kem, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 9/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lục Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 7. Liệt sĩ Điêu Văn Lim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Văn Lim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 8. Liệt sĩ Trần Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 17/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Hảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

1...264265266267268269270271272...74341