Trang 348, kết quả từ 3471 tới 3480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Thị Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thị Vững, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Chiến Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Chặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chặt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Thanh Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Phường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...343344345346347348349350351...74341