Trang 405, kết quả từ 4041 tới 4050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Minh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Quang Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Thiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Châu Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cang Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cang Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...400401402403404405406407408...74341