Trang 402, kết quả từ 4011 tới 4020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đào Văn Khuôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Khuôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Nhuận Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhuận Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Nhuận Soán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhuận Soán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Nhuận Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhuận Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Nhuận Suôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhuận Suôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...397398399400401402403404405...74341