Trang 408, kết quả từ 4071 tới 4080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Trung Nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Nghĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tăng Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Kỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 172, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Suôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Suôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...403404405406407408409410411...74341