Trang 594, kết quả từ 5931 tới 5940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trang Văn Đế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Văn Đế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Kiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Từ Văn Hiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Hiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Kế Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kế Siêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Thanh Mứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thanh Mứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Minh Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...589590591592593594595596597...74341