Trang 595, kết quả từ 5941 tới 5950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Trắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Trắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Quang Thâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Thâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...590591592593594595596597598...74341