Trang 596, kết quả từ 5951 tới 5960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Gấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tạ Phú Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Phú Xuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...591592593594595596597598599...74341