Trang 629, kết quả từ 6281 tới 6290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Vẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Vẹn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ven

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ven, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Gào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...624625626627628629630631632...74341