Trang 637, kết quả từ 6361 tới 6370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lý Lên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Lên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...632633634635636637638639640...74341