Trang 639, kết quả từ 6381 tới 6390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Huyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Huyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Độc Lởp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Độc Lởp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hà Văn Gỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Gỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Thành Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thành Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Cao Hữu Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...634635636637638639640641642...74341