Trang 638, kết quả từ 6371 tới 6380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...633634635636637638639640641...74341