Trang 678, kết quả từ 6771 tới 6780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Lấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Anh Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Năng +Hiếu + Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năng +Hiếu + Kiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Ka

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ka, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Anh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...673674675676677678679680681...74341