Trang 681, kết quả từ 6801 tới 6810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sáu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Thanh Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Hổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Ngó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...676677678679680681682683684...74341