Trang 680, kết quả từ 6791 tới 6800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...675676677678679680681682683...74341