Trang 679, kết quả từ 6781 tới 6790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tải Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tải Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ba Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...674675676677678679680681682...74341