Trang 693, kết quả từ 6921 tới 6930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tạ Văn ót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn ót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Tắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...688689690691692693694695696...74341