Trang 7, kết quả từ 61 tới 70 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Can Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Can Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn Xuân Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Đăng Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...2345678910...74341