Trang 8, kết quả từ 71 tới 80 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lò Văn Ao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Ao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 9/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...34567891011...74341