Trang 780, kết quả từ 7791 tới 7800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Hó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Văn Inh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Inh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...775776777778779780781782783...74341