Trang 775, kết quả từ 7741 tới 7750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Danh Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Gương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Sơn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Sóc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đào Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Phước Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Phước Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...770771772773774775776777778...74341