Trang 778, kết quả từ 7771 tới 7780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đ/C Xã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Xã, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Da Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Da Thất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đào Văn Lúa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lúa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đ/chí Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/chí Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C:Dân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C:Dân Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...773774775776777778779780781...74341