Trang 860, kết quả từ 8591 tới 8600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ KC I - 36

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KC I - 36, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ KC II - 80

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KC II - 80, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch Huôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Huôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ KC I - 39

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KC I - 39, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ KC I - 35

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KC I - 35, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ KC I - 40

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KC I - 40, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ KB III - 28

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KB III - 28, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Xuân Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Phụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...855856857858859860861862863...74341